Emilio José Bernard

Vultus Style Guide

Vultus Style Guide

 
 
 
 

Brand Message

Kväveoptimering är bara en början. Vultus utvecklar metoder för att väldigt tidigt upptäcka angrepp av insekter, ogräs och sjukdomar, vilka som förstör ca 40 % av världens matproduktion. 

Vi använder en kombination av väder, drönare och satellitdata, som sedan analyseras med hjälp av maskininlärning. Kväveoptimering är ett steg i vårt mål att skapa ett effektivt datadrivet lantbruk där växtskydd sprids effektivt och skador minimeras.

 
 
Style-Guide-Display-Vultus-Logo.jpg

Logos

The logo can appear either with the icon or just the icon. It's not advised to use the typeform as a standalone logo. Always provide a buffer of at least 1X the height of the logo whenever possible, to avoid overcrowding or illegibility.

Style-Guide-Display-Vultus-Fonts.jpg

Fonts

The main font is Geomanist. This should be used for Titles and Headings. The main body text is Roboto, which should be used for both print and web. When Geomanist is not available for Titles and Headings, Montserrat is an acceptable alternative.

 
Style-Guide-Display-Vultus-Colors.jpg

Colors

Forest Green: #002624
Algae Green: #00583D
White: #FFFFFF
Black: #000000

Style-Guide-Display-Vultus-Images.jpg

Images

Image overlay construction: Theme of photography should always relate to farming and plant life. 16:9 ratio used. Base layer is the unedited image, second layer is a Black & White filter, third layer is Forest Green overlay on Multiply blend mode - 90% opacity.

 
 
Style-Guide-Display-Vultus-Presentation.jpg

Presentation

The main presentation template is versatile and should accommodate almost any occasion. It can also be adapted for leave-behinds.