Emilio José Bernard

Vultus

Vultus

 

Brand Message

Kväveoptimering är bara en början. Vultus utvecklar metoder för att väldigt tidigt upptäcka angrepp av insekter, ogräs och sjukdomar, vilka som förstör ca 40 % av världens matproduktion. 

Vi använder en kombination av väder, drönare och satellitdata, som sedan analyseras med hjälp av maskininlärning. Kväveoptimering är ett steg i vårt mål att skapa ett effektivt datadrivet lantbruk där växtskydd sprids effektivt och skador minimeras.

Delivered

Brand identity, stationary kit & pitch-deck

 
 
Style-Guide-Display-Vultus-Logo.jpg

Logo

Style-Guide-Display-Vultus-Fonts.jpg

Fonts

 
Style-Guide-Display-Vultus-Colors.jpg

Colors

Style-Guide-Display-Vultus-Images.jpg

Image Treatment

 
 
Style-Guide-Display-Vultus-Presentation.jpg

Presentation