Emilio José Bernard

Vultus

Vultus

 
 
 

Vultus

Kväveoptimering är bara en början. Vultus utvecklar metoder för att väldigt tidigt upptäcka angrepp av insekter, ogräs och sjukdomar, vilka som förstör ca 40 % av världens matproduktion. 

Vi använder en kombination av väder, drönare och satellitdata, som sedan analyseras med hjälp av maskininlärning. Kväveoptimering är ett steg i vårt mål att skapa ett effektivt datadrivet lantbruk där växtskydd sprids effektivt och skador minimeras.

 
 
Style-Guide-Display-Vultus-Logo.jpg

Logo

Style-Guide-Display-Vultus-Fonts.jpg

Fonts

 
Style-Guide-Display-Vultus-Colors.jpg

Colors

Style-Guide-Display-Vultus-Images.jpg

Image Treatment

 
 
Style-Guide-Display-Vultus-Presentation.jpg

Presentation